De therapie: therapieverloop

Integratieve Kindertherapie is een intensieve en kortdurende therapie. Gemiddeld zijn zeven tot vijftien sessies van een uur nodig ( 1x per week).

Aanmelding en intake

Praktijk

Na aanmelding (telefonisch of via email) wordt er een afspraak gemaakt voor een wederzijdse kennismaking tussen de ouders en de therapeut. De ouders vullen voorafgaand aan dit gesprek een uitgebreide vragenlijst in over de ontwikkeling van het kind en ervaringen met de aanmeldingsklacht worden besproken. De behandelovereenkomst wordt door beide ouders getekend.

Tijdens het intakegesprek (zonder het kind), wordt gezamenlijk onderzocht of het kind geholpen zou kunnen zijn met kindertherapie. De ouders bereiden het kind voor op de therapie door het bespreken van de aanmeldingsreden.

Therapieverloop

De eerste vijf kindsessies doe ik onderzoek naar de klacht, de wensen van het kind en naar de middelen die het kind ter beschikking heeft om de klacht aan te pakken. Dit doe ik door een vertrouwensrelatie met het kind op te bouwen, de klacht te onderzoeken en door het zelfvertrouwen te vergroten.

Afhankelijk van het tempo en de mogelijkheden van het kind stel ik een voorlopig plan op. Dit plan geldt als richtlijn voor de inhoud van de kindtherapeutische sessies.

Er vindt na iedere 5 sessies een oudergesprek plaats, uiteraard kan er op verzoek ook tussendoor een gesprek of schoolobservatie plaatsvinden.

Tijdens het oudergesprek wordt gesproken over de ervaringen, mogelijke veranderingen en over het verdere verloop van de therapie.

Er zijn kinderen die al vrij snel een verandering laten zien, er zijn ook kinderen die meer tijd nodig hebben.