De therapie: wat is het?

PraktijkIntegratieve kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen
tussen de 4 en 14 jaar. Ieder kind is uniek en daarom staat uw kind in deze therapie centraal en bepaalt het zelf het tempo. De therapeut handelt vanuit het belang van het kind.

Integratief betekent dat de therapeut gebruik maak van verschillende verklaringsmodellen en behandelmethoden. Niet het systeem of de visie van de therapeut staat centraal, maar de klacht van het kind. Het is een flexibele aanpak, die kinderen de mogelijkheid geeft verantwoording te nemen voor hun problemen en deze op een eigen, unieke wijze op te lossen.

Samen met het kind onderzoekt de therapeut de klacht. De therapeut richt zich op de binnenwereld van het kind, de relaties binnen het gezin en op de relaties in de buitenwereld, zoals bv. school, familie en vriendjes. Wat is er aan de hand en van welke hulpbronnen kan het kind gebruik maken om de klacht op te lossen? Tijdens de therapie ontwikkelt het kind inzicht in zijn gedachten, gevoelens en gedrag.

DrakenAan de hand van verschillende spel -en/of gesprekstechnieken, afgestemd op de belevingswereld van het kind, kan de therapeut erachter komen waar het kind last van heeft en hoe het daar mee omgaat. Spelenderwijs laten kinderen zien wat er aan de hand is en welke oplossingen er zijn. De een speelt met riddertjes, de ander is de koningin. De een wil draken tekenen en weer een ander smijt met knuffels. Ieder doet het op zijn eigen, unieke manier. De kindertherapeut sluit hierbij aan door middel van drama, visualisaties, op maat gemaakte spelletjes en sprookjes. Er wordt gebruik gemaakt van gesprekstechnieken, knuffelbeesten en rollenspel.

Binnen het behandelaanbod van de praktijk valt ook EMDR, een interventie die toegepast kan worden wanneer een kind kampt met problemen door een ingrijpende gebeurtenis. De traumatische ervaringen  worden verwerkt en ontdaan van hun negatieve emotionele lading.

In overleg is er veel “op maat ”mogelijk. Waar het uiteindelijk om gaat is dat het kind controle krijgt over zijn klacht, waardoor de belemmering wordt weggenomen en het kind weer vrij kan groeien en ontwikkelen.